Motocykl

Motocykl

IMG_9827

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu nauki jazdy niemal wszystkich kategorii, dzięki czemu wykonujemy swoją pracę fachowo, a program szkolenia podczas kursów prawa jazdy dopasowujemy do potrzeb i możliwości naszych kursantów.

 

Przebieg kursu na prawo jazdy:

Przed rozpoczęciem kursu wymagane jest dostarczenie do Ośrodka Szkolenia Profilu Kandydata na Kierowcę. Kurs na prawo jazdy składa się z 3 etapów:

 

1. cześć teoretyczna

 • kat. A1, A2, A – 30 godzin lekcyjnych – po 45 minut
 • kat. AM – 10 godzin lekcyjnych – po 45 minut

 

2. część praktyczna

 • kat. A1, A2, A – 20 godzin zegarowych – po 60 minut
 • kat. AM – 10 godzin zegarowych – po 60 minut

 

3. egzamin wewnętrzny

 • kurs kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym
 • w wypadku szkolenia e-learning egzamin teoretyczny odbywa się przed pierwszą jazdą

 

Dopiero po ukończeniu kursu można zapisać się na egzamin państwowy w WORD (teoria i praktyka).
Istnieje możliwość zrobienia kursu prawa jazdy bez teorii – po zdaniu egzaminu teoretycznego w WORD.

 


Zapisy na kurs prawa jazdy:

 

Profil Kandydata na Kierowcę

Do rozpoczęcia kursu na każdą kategorię prawa jazdy, bez względu na już posiadane uprawnienia, potrzebny jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jest to zestaw danych i informacji o osobie ubiegającej się o wydanie prawa jazdy, gromadzonych w systemie teleinformatycznym przez organ wydający prawo jazdy.

Miejsce wydania:

Wydział Komunikacji w miejscu zameldowania – od ręki i bezpłatnie – po złożeniu dokumentów.
Osoby spoza Warszawy mogą  złożyć dokumenty o PKK w Warszawie, jednak czas uzyskania może się wydłużyć do 2 tygodni.

Czas oczekiwania: od ręki, lub do 2 dni roboczych.

Potrzebne dokumenty:
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem
 • 1 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu)
 • dokument tożsamości
 • ksero prawa jazdy (w przypadku posiadania)
 • pisemna zgoda rodzica w przypadku osób niepełnoletnich

 

Badania lekarskie można wykonać przez nasz ośrodek.
Bez PKK  nie można rozpocząć kursu, również zajęć teoretycznych, dlatego prosimy o jego dostarczenie z wyprzedzeniem.